Bezpieczne nieruchomości

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapewnia obywateli, że od teraz obracanie nieruchomościami będzie “lepsze, tańsze i przede wszystkim bezpieczniejsze”.

Podczas jednych z konferencji prasowych wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik wypowiedział się na temat działającego od 1 lipca 2016r EPW, czyli “Elektronicznego Postępowania Wieczystoksięgowego”. Dzięki tym przepisom, organy egzekucyjne wnioski o wpis w księdze wieczystej składają za pomocą systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste). Umożliwia to automatyczne przeniesienie do księgi wieczystej sformalizowanego i ustrukturyzowanego wniosku, co w dużej mierze usprawnia pracę sądów.

Do tej pory wniosek, będący swobodnie formułowaną częścią aktu notarialnego, wymagał identyfikacji zmian i późniejszego wprowadzenia do księgi wieczystej. Tradycyjna forma umieszczania wpisów w urzędowych rejestrach, począwszy od momentu zawarcia umowy aż po wpis, nie tylko wydłużała całą procedurę, ale przede wszystkim sprawiała, że dana nieruchomość mogła stanowić przedmiot wielokrotnych transakcji. My z tą patologią zdecydowaliśmy się walczyć i dlatego stworzyliśmy ten system. Dziś mogę ogłosić naszym obywatelom, że jest dobry system i to jest dobre dla naszych obywateli – mówił podczas konferencji Michał Wójcik. W ocenie wiceprezesa Krajowej Rady Notarialnej, nowy system pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Ponadto od 8 września 2016 rusza, tworzony przez Krajową Radę Notarialną, Rejestr Spadkowy, do którego trafią prawomocne postanowienia sądu, stwierdzające nabycie spadku, dzięki czemu odziedziczony po zmarłym majątek będzie można stwierdzić tylko jeden raz.

Źródło: michalwojcik.eu

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: