Stare Babice

ul. Dworkowa

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Przeznaczenie działki
Usługowa
Cena
655 000 PLN
Cena za m2
719,78 PLN
Powierzchnia działki
910 m2
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny zabudowy mieszkaniowej, Tereny usług
Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Szerokość działki (mb.)
28
Długość działki (mb.)
30
Kształt działki
Prostokąt
Droga dojazdowa
Utwardzona

Opis nieruchomości

Działka usługowa z możliwości realizacji budynku mieszkalnego położona 600 m od Rynku Starych Babic gminy Stare Babice przy ulicy Dworkowej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych jako U2, których przeznaczeniem podstawowym są usługi.
Oznacza to, że mogą tu powstać zabudowania o charakterze biurowym, biurowo - magazynowym, usługowo - handlowym czy też placówki edukacyjne.
Wymagany w MPZP udział powierzchni biologicznie czynnej to tylko 20%, co oznacza, że pod zabudowę można tu przeznaczyć blisko 728m2..
Wymiary 30mx28m.

Dojazd drogą gminną utwardzoną.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny o przeznaczeniu usługowym i usługowo - przemysłowym.


---------PARAMETRY----------

Działka w kształcie prostokąta.
Wymiary - 30x 28m
Wjazd od północy--------LOKALIZACJA---------

W odległości:

- 6500 m przystanek autobusowy linii 712, 714, 719, 729 (bezpośredni dojazd do stacji Ratusz Bemowo),
- 500 m Urząd Gminy Stare Babice
- 1 km Centrum Handlowe w Nowych Babicach (dostępne sklepy takie jak Bricomarche, Biedronka, Neonet, punkty usługowe i restauracje)
- 5 km - trasa S8 i granica Warszawy Bemowo
- 7 km stacja metra Ratusz Bemowo

------------------PLAN ZAGOSPODAROWANIA - WARUNKI ZABUDOWY----------------

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako U2 dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) jeden budynek mieszkalny jednorodzinny,
b) jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym,
c) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
d) parkingi, budynki gospodarcze i garaże niezbędne do obsługi terenów;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 10 metrów od linii rozgraniczających drogi KDG lub według rysunku planu,
- 5-20 metrów od linii rozgraniczających dróg KDZ (jednak nie mniej niż 8 m od
krawędzi jezdni) według rysunku planu,
- 5 metrów od linii rozgraniczających dróg KDL, KDD i KDW,
b) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit.c) –12 m (2 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja poddasza użytkowego) przy zastosowaniu dachówo nachyleniu połaci 20o
-60o, dla dachów płaskich - maksymalna wysokość zabudowy7,5 m (2 kondygnacje nadziemne),
c) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 6 m,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%,

g) parametry nowo wydzielanej działki:
- minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej 1000 m2,
- dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,
- dopuszcza się obniżenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych o 10%, jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi,
- szerokość frontu nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 18 metrów,

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10;

§10; 6. Oznacza się na rysunku planu specjalnym symbolem i numerem strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych:
1) plan ustala ochronę zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych) wpisanych
do rejestru zabytków pod numerami A-1177 (nr ew. AZP 56-64/3), A-1178 ( nr ew. AZP
56-64/2), A-1179 ( nr ew. AZP 56-64/1) w Starych Babicach w oraz A-1189 ( nr ew. AZP 56-
64/10) w Wojcieszynie,
2) plan ustala ochronę zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych) ujętych
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w formie stref ochrony konserwatorskiej,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem odpowiednio zgodnie z ustaleniami §11, ponadto plan ustala:
a) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej 1000 m2,
b) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej w celu lokalizacji obiektów
infrastruktury technicznej,
c) dopuszcza się obniżenie minimalnej powierzchni nowowydzielanych działek
budowlanych o 10%, jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi,
d) szerokość frontu nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 18 metrów,

⁠Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz obejrzenia działki. Kontakt możliwy również wieczorami oraz w soboty.

Parametry dodatkowe

  • Dostępne w okolicy: Kościół, Komenda policji, Plac zabaw, Sklep, Szkoła, Przychodnia lekarska, Przedszkole, Żłobek, Bank, Restauracja, Gimnazjum, Las, Lakiernia, Apteka, Park, Centrum handlowe, Zabudowa niska, Bar

Mapa

Kontakt

Natalia Uklejewska

Natalia Uklejewska

Telefon:
+48 500435150
Telefon:
22 5353628
E-mail:
ns@recapital.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę RE Capital spółka z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest RE Capital spółka z o. o. z biurem w Starych Babicach (05-082) przy ul. Dworkowej 20 lok. 1. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu informacji. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.